Reiki healing, kurser

 

 

 

REIKI HEALING BEHANDLING

 

Reikihealing är en japansk-tibetansk healingform. En underbar avslappningsteknik som löser upp blockerad energi och även lindrar besvär.

Behandlingen tar 60 minuter där du njuter i en lugn atmosfär, med låg avslappnande musik om så önskas.

Har du inte möjlighet att komma till mig, ger jag Dig healing på distans.

Jag ringer dig innan behandlingen påbörjas och även efter avslutad behandling. Läs mer nedan.

 

För tidsbeställning ring

 

Monica Falk Reikimaster

Liesta Rimbo

Mobil: 070-687 76 86

E-post: info@falkoga.se

 

Presentkort: Den mest uppskattade presenten.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LITE OM REIKI

 

Reiki har sitt ursprung från Tibet. Reikitraditionen omtalas i 2.500 år i gamla skrifter på sanskrift. Den återupptäcktes på artonhundratalet av en japansk munk Mikao Usui. Usuisystemet för naturlig healing, uppkallad efter Usui har förts vidare av reikimästare sedan den tiden och praktiseras idag över hela världen av utövare.

 

Det japanska ordet rei-ki består av två stavelser. Någorlunda korrekt översatt betyder reiki "universiell livskraft" eller "andligt styrd kraft".

Rei = högre intelligens.

Ki = den energi eller kraft som ger liv åt alla levande ting, livsenergi.

Denna livsenergi får vi vid födseln. Men genom diverse trauman, sjukdomar etc uppstår blockeringar och ki-kraften kan inte flöda fritt, och kan t o m minska till sist. Vi drabbas då av fysisk trötthet, emotionell och mental utbrändhet, vi kan ofta bli retliga, vresiga och mer deprimerade än vanligt.

 

Reiki är en naturlig och enkel healingmetod där man tar upp mer livsenergi. Som även har en harmonisk och balanserande energi med gynnsamma läkande egenskaper. Energin aktiveras i kroppen med hjälp av en enkel teknik, som lärs ut under en tvådagars grundkurs i reikihealing av en reikimaster.

 

Alla kan och har förmågan att ge healing. Vi som ägnar oss åt reiki menar att alla människor har denna helande förmåga i sina händer, som vi kan öva upp mer eller mindre om vi bara vill. Det krävs alltså inga förkunskaper för att lära sig Reiki. Utbildningen är upplagd i tre steg. I grundkurs, II distanshealing och III Reiki master.

 

Genom reiki initiering börjar händerna utstråla en harmonisk energi vid beröring av all levande materia. Vi lägger våra händer på kroppen och tillåter energin flöda. Reiki balanserar obalanser i kroppen och påskyndar kroppens egen läkningsprocess. Man kan inte styra reikikraften i vår kropp, den prioritetsläker. Reiki har inga begränsningar och kan användas på allt och alla. Fördelen med reikihealing är att vi inte dränerar vår energi när vi ger healing, utan vi får påfyllning av den.

 

En reikibehandling är en fridfull upplevelse. Du får lägga dig på en behandlingsbänk fullt påklädd, ofta under en filt och slappna av med lugn avslappnade musik. Den som behandlar placerar sina händer på din kropp enligt ett visst mönster från huvudet ner till fötterna. Terapeuten håller sina händer på varje position under några minuter. Du kan känna reaktioner i kroppen i form av en pirrande känsla, värme eller kyla. Detsamma kan den som behandlar känna i sina händer. Reiki går till de områden i kroppen där energin behövs mest. Vi kan inte styra kraften. Reiki är ett utmärkt komplement till all annan behandling. Men man skall inte utesluta läkarbesök.

 

Vad Reiki kan göra för dig:

· Prioritetsläker

· bli mer harmonisk

· påskyndar läkningsprocess

· fyller på energiförråd

· förebygger sjukdomar

· stärker kroppen både fysiskt och psykiskt

· bättre självförtroende

· högre livskvalitet

· högre prestationsförmåga

 

När Reikihealing kan hjälpa:

· Vid stress

· Utbrändhet

· Värk/Smärtor

· Trötthet

· Spändhet

· Cirkulationsbesvär

· Depression

· Oro

· Sömnlöshet m.m.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REIKI KURSER

Reiki I

Du initieras i Reiki I grundkurs, bestående av 4 initieringar där reikienergin aktiveras. Initieringen ges av en reikimaster som i sin tur har initierats av en mästare. Reikikraften har du sedan livet ut. Alla deltagare får behandling under kursen. Du får lära dig att ge Reiki sittande och liggande. Efter kursen kan Du ge healing till Dig själv, familjen, vänner, djur, växter m m.

Helgkurs: Lördag - söndag pris 1.800:- (anmälningsavgift 500:-)

Diplom utfärdas.

 

Reiki II

Du lär dig symboler som förstärker reikikraften och för att kunna skicka reiki på distans.

Efter kursen kan Du skicka reiki till människor, djur, situationer osv. Avstånd har ingen betydelse till det du skickar till.

Helgkurs: Lördag - söndag pris 2.500:- (anmälningsavgift 500:-). Diplom utfärdas.

 

För mer information ring

Monica Falk Reikimaster

Liesta Rimbo

Mobil: 070-687 76 86

E-post: info@falkoga.se